Omet al contingut

Química

 • Aplicacions DCS i SCADA en processos de fabricació
 • Control “Batch” i integració amb sistemes MES
 • Gestió de parcs de tancs i línies d'envasat

Farmacèutica

 • Sistemes de calefacció, ventilació i aire condicionat “HVAC”
 • Serveis de consultoria compliment FDA (CFR21 part.11)
 • Temperatura cinètica mitjana: Acabats / matèries primeres


Energia

 • Calefacció urbana DHC (District Heating and Cooling)
 • Sistemes de cogeneració. Control de turbina TCS
 • Electrònica de potència amb càrregues elèctriques

Recerca

 • Innovació en plantes pilot i banc de proves
 • Solucions versàtils i obertes OPC (Matlab, LabVIEW...)
 • Aplicacions d'accés remot / web server


Automòbil

 • Control forns de tractament tèrmics
 • Extrusió i conformació de tubs de cautxú
 • SPC i receptes en plantes de sintetitzat

Alimentació

 • Control i registre en la cadena de fred
 • Adquisició de dades i traçabilitat en tots els processos
 • Esterilització física: temperatura, alta pressió, radiació...


Aeronàutica / Espai

 • Control de banys de recobriment galvànic / químic
 • Reports automàtics d'uniformitat de temperatura (Nadcap)
 • Autoclaus de polimerització de materials compostos

Plàstics

 • Injecció i extrusió: temperatura / velocitat
 • Cinemàtica de línies: bobinadors / desbobinadors
 • Programació de temperatures en cura de polímers


Ceràmica

 • Forns de cocció continus i intermitents
 • Supervisió de mescles i gestió de receptes
 • Gestió cogeneració: gasos de exhaustió de turbina

Vidre

 • Àrea calenta en forns de fusió
 • Regulació temperatura bany d'estany
 • Conformació tèrmica en la fabricació de vidres


Medi ambient

 • Caldera de recuperació de biogàs
 • Plantes de tractament eficient de purins
 • Registre d'emissions amb alerta E-mail / SMS

Aigua

 • Depuradores industrials / urbanes
 • Cogeneració en l'assecat de llots
 • Regulació en sistemes de ventilació